Tento blog spí!! A ještě nějakou dobu spát bude! Občasné mluvení ze spaní není známkou probuzení...!

Listopad 2007


Stratovarius - The Land of Ice and Snow

25. listopadu 2007 v 21:17 | Katka |  ||==Videa
Země ledu a sněhu

Kde kvete půlnoční slunce

Stovky tisíců jezer planou

V zemi ladu a sněhuSeverní světla vedou naši cestu

Pojď kamkoliv můžeš

Lesní bůh chrání náš den

V zemi ledu a sněhuKde teče Koskenkorva

Kde vane mrznoucí vítr

Zimní noci jsou bílé a teplé

V zemi ledu a sněhuNěkdo může říct, že jsme chladní

Nevěř všemu, co bylo řečeno

Naše srdce jsou ze zlata

V zemi ledu a sněhuNeskloníme se pod tlakem

Bojujeme a zemřeme

Obnoveni v krvi

Země ledu a sněhuZde jsem se narodil a zde jsem žil

A jednou zde zemřu

Pod severní hvězdnou oblohou

V zemi ledu a sněhu…

Full Moon

25. listopadu 2007 v 21:02 | Katka |  Ari Koivunen
Full Moon je vážně nádherná písnička!!!
Ari to zazpíval hezky...


Goth Kalhoty

25. listopadu 2007 v 20:36 | Katka |  ||==Oblečení a jiné hovadiny
Tyhle kalhoty sou fakt brutální!!!


Sahara - překlad

23. listopadu 2007 v 21:05 | Katka |  Nightwish
A ballad of dark queen echoes through night
As he flees the curse of gods, the pharaoh`s wrath
1001 nights unseen
The philosopher and the queen
Ancient mariner in a sea of sand
The burning beauty his tomb to die for
1001 nights unseen
The philosopher and the queen
Horizon`s swarming with death
Run!
Heaven has a darkened face
Dunes are soaring, as on a chase
Caravan of the cursed
Chasing him across the waves
May he now rest under aegis of mirage
As the sands slowly turn to Elysian fields
1001 nights unseen
The philosopher and the queen


Balada o temné královně zní nocí
Jak uniká kletbě bohů, faraónově hněvu
1001 nocí neviděných
Filozof a královna
Starověký námořník v moři písku
Hořící krása hrobky, pro kterou by zemřel
1001 nocí neviděných
Filozof a královna
Horizont se hemží smrtí
Uteč!
Nebe má ztemnělou tvář
Duny se vznášejí, jako na honu
Karavana prokletých
Jej pronásleduje přes vlny
Smí si teď odpočinout pod ochranou fata morgany
Zatímco se písek pomalu proměňuje v Elysijská pole
1001 nocí neviděných
Filozof a královna

The Poet And The Pendulum - překlad

23. listopadu 2007 v 18:10 | Katka |  Nightwish


"WHITE LANDS OF EMPATHICA"

The end.

The songwriter`s dead.
The blade fell upon him
Taking him to the white lands
Of Empathica
Of Innocence
Empathica
Innocence


"BÍLÉ ZEMĚ EMPATIKY"

Konec.

Skladatelova smrt.
Padla na něj čepel.
Vzala jej do bílých zemí
Empatiky
Nevinnosti
Empatika
Nevinnost
"HOME"

The dreamer and the wine
Poet without a rhyme
A widowed writer torn apart by chains of hell

One last perfect verse
Is still the same old song
Oh Christ how I hate what I have become

Take me home

Getaway, runaway, fly away
Lead me astray to dreamer`s hideaway
I cannot cry `cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world
Forgive me
I have but two faces
One for the world
One for God
Save me
I cannot cry `cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world

My home was there `n then
Those meadows of heaven
Adventure-filled days
One with every smiling face

Please, no more words
Thoughts from a severed head
No more praise
Tell me once my heart goes right

Take me home

Getaway, runaway, fly away
Lead me astray to dreamer`s hideaway
I cannot cry `cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world
Forgive me
I have but two faces
One for the world
One for God
Save me
I cannot cry `cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world

"DOMOV"

Snílek a víno
Básník bez rýmu
Ovdovělý spisovatel rozerván ve dví pekelnými řetězy

Poslední perfektní verš -
je to pořád ta stará píseň
O, Kriste, jak nenávidím to, čím jsem se stal

Vezmi mě domů

Unikni, uteč, odleť
Zaveď mne do snílkova úkrytu
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět
Odpusť mi
Nemám nic než dvě tváře
Jednu pro svět
Jednu pro Boha
Zachraň mě
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět

Můj domov byl tenkrát a tam
Tyto nebeské louky
Dobrodružstvím naplněné dny
Zajedno s každou usměvavou tváří

Prosím, žádná další slova
Myšlenky z bolavé hlavy
Žádná další chvála
Řekni mi jednou, že mám srdce na správném místě

Vezmi mě domů

Unikni, uteč, odleť
Zaveď mne do snílkova úkrytu
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět
Odpusť mi
Nemám nic než dvě tváře
Jednu pro svět
Jednu pro Boha
Zahcraň mě
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět

"THE PACIFIC"

Sparkle my scenery
With turquoise waterfall
With beauty underneath
The Ever Free
Tuck me in beneath the blue
Beneath the pain, beneath the rain
Goodnight kiss for a child in time
Swaying blade my lullaby
On the shore we sat and hoped
Under the same pale moon
Whose guiding light chose you
Chose you all
" I`m afraid. I`m so afraid.
Being raped again, and again, and again
I know I will die alone.
But loved.
You live long enough to hear the sound of guns,
long enough to find yourself screaming every night,
long enough to see your friends betray you.
For years I`ve been strapped unto this altar.
Now I only have 3 minutes and counting.
I just wish the tide would catch me first
and give me a death I always longed for ".
"PACIFIK"

Třpytí se má scenérie
tyrkysovým vodopádem
krásou uvnitř
Navždy Svobodný
Zatáhni mě pod oblohu
Pod bolest, pod déšť
Včas pro dítě polibek na dobrou noc
Houpající se čepel, má ukolébavka
Na břehu jsme seděli a doufali
Pod tím samým bledým měsícem
Jehož vedoucí světlo si vás vybralo
Vybralo si vás všechny
" Bojím se. Tak moc se bojím.
Být znásilněn znovu, a znovu, a znovu
Vím, že zemřu sám.
Ale milován.
Žiješ dost dlouho na to, abys uslyšel zvuk pistolí,
dost dlouho na to, abys zjistil, že každou noc křičíš,
dost dlouho na to, abys viděl tvé přátele tě zrazovat.
Po dlouhá léta jsem byl připoután k tomu oltáři.
Nyní mám pouze 3 minuty a odpočítávám.
Jen bych si přál, aby mě příliv chytil dříve
a dal mi smrt, po které jsem vždy toužil".
"DARK PASSION PLAY"
2nd robber to the right of Christ
Cut in half - infanticide
The world will rejoice today
As the crows feast on the rotting poet
Everyone must bury their own
No pack to bury the heart of stone
Now he`s home in hell, serves him well
Slain by the bell, tolling for his farewell
The morning dawned, upon his altar
Remains of the dark passion play
Performed by his friends without shame
Spitting on his grave as they came
Getaway, runaway, fly away
Lead me astray to dreamer`s hideaway
I cannot cry `cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world
Forgive me
I have but two faces
One for the world
One for God
Save me
I cannot cry `cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world
"Today, in the year of our Lord 2005,
Tuomas was called from the cares of the world.
He stopped crying at the end of each beautiful day.
The music he wrote had too long been without silence.
He was found naked and dead,
With a smile in his face, a pen and 1000 pages of erased text."
Save me
"TEMNÁ VÁŠNIVÁ HRA"
Druhý lupič napravo od Krista
Rozřezán ve dví - vražda novorozeněte
Svět se dnes bude radovat
Až vrány budou hodovat na hnijícím básníkovi
Každý musí pohřbít sám sebe
Žádná smečka, která by pohřbila srdce z kamene
Teď je doma v pekle, dobře mu tak
Zabitý zvonem, který pro něj na rozloučenou zvoní
Rozednělo se, na jeho oltáři
Zbytky temné vášnivé hry
Hrané jeho přáteli bez hanby
Plivají na jeho hrob když přicházejí
Unikni, uteč, odleť
Zaveď mne do snílkova úkrytu
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět
Odpusť mi
Nemám nic než dvě tváře
Jednu pro svět
Jednu pro Boha
Zachraň mě
Nemůžu plakat, protože bedra pláčou ještě víc
Nemohu zemřít, Já, děvka pro chladný svět
"Dnes, Léta Páně 2005,
Tuomas byl zbaven světských starostí.
Přestal plakat na konci každého krásného dne.
Hudba, kterou napsal byla už moc dlouho bez ticha.
Byl nalezen nahý a mrtev,
S úsměvem na tváři, perem, a 1000 stránkami smazaného textu."
Zachraň mě
"MOTHER & FATHER"
Be still, my son
You`re home
Oh when did you become so cold?
The blade will keep on descending
All you need is to feel my love
Search for beauty, find your shore
Try to save them all, bleed no more
You have such oceans within
In the end
I will always love you
The beginning.
"MATKA & OTEC"
Buď klidný, můj synu
Jsi doma
Ach, kdy jsi se stal tak chladným?
Čepel nepřestane klesat
Vše co potřebuješ je pocítit mou lásku
Hledej krásu,najdi svůj břeh
Pokus se je všechny zachránit, už nekrvácej
Skrýváš v sobě velké hlubiny
Nakonec
Tě budu vždy milovat
Začátek.

Divadlo

23. listopadu 2007 v 18:04 | Katka |  Bla bla...
Včera sem byla já, Elke a Péťa se školou v divadle. Teda nebylo to jako že místo školy dem na Hurvínka, ale byl to Lakomec od Moliera (nebo jak se vlastne menuje...) a zacinalo to v 18:00 (tak dlouho školu fakt nemáme). Bylo to hezký! Na kráse tomu dodávali dva hezký herci. Jeden z nich je ten, co v Ulici hraje Štěpána (chvíli běhal po podiu bez trička) a toho druhýho neznám, ale byl hezkej! Ale to co se mi tam nejvíc líbilo, byli dva kluci, který sme objevili mezi divákama. Měli sme místo v první řadě na balkoně, takže sme měli úžasnej rozhled na lidi dole. Ty kluci byli čtyři, ale hezký byli jenom tři a dva byli superhezký... Všimli sme si jich hned jak vlezli do sálu. Jeden měl zelenou mikinu, džíny, hnědý vlasy a roztomilej kukuč a ten druhej byl blonďatej, kudrnatej a taky roztomilej, ty další dva popisovat nebudu... Zezačátku sme na ně čučeli, ale pak nám zhasli a my měli po ptákách... Když byla přestávka, tak sme bavili okolí tim, že sme se ptali jestli někdo neviděl "hezkýho kluka v zelený mikině". No nikdo ho neviděl a rozhodli sme se, že se pudem posadit a když sme se otočili tak sme to do něj málem naprali... Potom odešel i s kamarádama dolu si sednout, my sme si šli taky sednout... Zasněně sme je pozorovaly a řešily s Elsou jak jim budem říkat. Toho v zelený mikině sme pojmenovali Martin, toho kudrnatýho Filip a toho třetího hezkýho Jirka... Ke konci přestávky asi nějak vycítili, že na ně zíráme a podívali se na nás. Nejdřív se na nás kouknul Filip a upozornil Martina. Oba se tak nádherně usmáli!!! Elke tvrdí, že nám dokonce i zamávali... Každopádně to budem řešit eště pěkně dlouho!!!
Dneska sem šla opět s Elke nakupovat dárečky. Courali sme po Kladně a zjistili sme, že pojmenovávání cizích, hezkejch kluků je docela zábava... Takže teď máme kromě Martina, Filipa a Jirky eště Davida, Tomáše a Lepidlo Na Tapety (hezkej kluk, kterýho sme potkaly v papírnictví a on se tam ptal jestli maj lepidlo na tapety...) No ale jinak sme NAPROSTO NORMÁLNÍ!!!!!!!!!!!!


Jezero Bodom

20. listopadu 2007 v 16:34 | Katka |  Children of Bodom
5. června 1960 tábořili u jezera Bodom, 20 kilometrů severně od Helsinek dva mladiství finové se svými přítelkyněmi. Byli přepadeni šílencem, který tři z nich ubodal nožem. Pachatel nebyl nikdy nalezen.

Další Diplom

19. listopadu 2007 v 20:40 | Katka |  Naše diplomy a ocenění


Nightwish - Mix Fotek

18. listopadu 2007 v 13:27 | Katka |  Nightwish

Rozvrhy

17. listopadu 2007 v 19:22 | Katka |  Photofiltre Era
Sem zas něco tvořila....

Fantasmagorický obrázky

17. listopadu 2007 v 17:03 | Katka |  Fantasy

Krajiny

16. listopadu 2007 v 19:41 | Katka |  Příroda

Obaly CD, DVD, ...

16. listopadu 2007 v 18:22 Nightwish

Converse

14. listopadu 2007 v 19:08 | Katka |  ||==Oblečení a jiné hovadiny

Amaranth - Laskavec

14. listopadu 2007 v 17:34 | Katka |  Nightwish
Laskavec

Pokřtěný dokonalým jménem
Nedůvěřivý srdcem
Sám bez sebe

Válka mezi ním a dnem
Potřebuje někoho na koho svést vinu
Ve výsledku jen málo zmůžeš sám

Věříš, ale co vidíš?
Přijímáš, ale co dáváš?

Laská ho
Neslábnoucí déšť ve tvém srdci
Slzy sněhobílého smutku
Laská ho, ukrývajícího se laskavce
V zemi rozbřesku

Stranou od potulné smečky
V tomto krátkém okamžiku
Saháme po těch, kteří se odváží

Věříš, ale co vidíš?
Přijímáš, ale co dáváš?

(2x)
Laská ho
Neslábnoucí déšť ve tvém srdci
Slzy sněhobílého smutku
Laská ho, ukrývajícího se laskavce
V zemi rozbřesku

Sahající, hledající něco nedotknutého
Slyšící hlasy neslábnoucího volání

(2x)
Laská ho
Neslábnoucí déšť ve tvém srdci
Slzy sněhobílého smutku
Laská ho, ukrývajícího se laskavce
V zemi rozbřesku
Amaranth