Tento blog spí!! A ještě nějakou dobu spát bude! Občasné mluvení ze spaní není známkou probuzení...!

Září 2008

Deset ran egyptských

30. září 2008 v 17:01 | Kirsti |  Zajímavosti

Jak to všechno začalo...

Vše začalo asi v průběhu 16. stol. př. Kr. Izraelité byli pokojný národ přebývající v údolí Nilu a uctívali jediného boha - Jehova. Náhle se však pokojná situace Hebrejců obrátila.
Nový faraon znepokojený přílišným vzrůstem hebrejské populace donutil tento mírumilovný národ opustit svá pole a zapojil je do stavby Pi-Ramses, nového hlavního města království. A aby toho nebylo málo, nařídil porodním bábám, aby bylo každé hebrejské dítě mužského pohlaví usmrceno.
Mojžíš přišel na svět někdy kolem roku 1350 př. Kr., kdy ho jeho matka chtěla ochránit tím, že ho vložila do koše, který ukryla v rákosí na břehu Nilu. Tam ho objevila faraonova dcera a ujala se ho jako vlastního.
Mojžíš se o svém původu dozvěděl až ve zralém věku, a poté, co zabil ve rvačce egyptského mistra, odešel na čtyřicet let do mediánské Akaby. Poté, co se mu Jehova zjevil v podobě hořícího keře, vrátil se zpět, aby požadoval osvobození svého lidu. Dostalo se mu však jen chladného odmítnutí - faraon nechtěl přijít o takové množství dělníků.
Jehova se rozhněval a seslal na Egypt deset egyptských ran (hebrejsky označovaných jako oth-rána). Tento příběh je velice důležitý v dějinách náboženství, ale vědci mají na tyto pohromy jiný názor…

1. A voda byla obrácena v krev…

A Aron na Mojžíšův pokyn obrátil vodu v Nilu v krev. Voda se nedala pít a všechny ryby v ní pomřely. Vědci přicházejí hned s několika hypotézami. První, ta nejvíce zastávaná, říká, že za všechno mohou nilské záplavy, které vymílají jílovitou půdu z břehů a barví tak vodu do červena.
Tento jev mohl Mojžíš snadno předpovědět. Druhou možností je vzplanutí nemoci zvané urinační bilharzióza, jenž způsobuje krev v moči. Třetí hypotéza je zajímavá v tom, že podává vysvětlení i pro nadcházející pohromy. Byla vyslovena v r.1953 a tvrdí, že zčervenání Nilu bylo způsobeno prudkým přemnožením mořských rostlinných organismů.
Počet těchto organismů vzrůstá právě v období záplav. Navíc někteří z těchto mikroorganismů jsou schopni vylučovat červené stigma a toxiny vedoucí k otravě ryb. Poslední názor se přiklání k výbuchu sopky, jehož vinou kyselé horniny zabarvily nilské vody.

2. A žáby vystoupily na zem…

Faraon nepovolil, proto po sedmi dnech na Aronův pokyn žáby opustily své přirozené prostředí a pokryly celý Egypt. Tento problém řeší dvě hypotézy: Podle té první došlo k "náhlému vzestupu vlhkosti vzduchu" a žáby masivně emigrovaly ke zdrojům vody.
Ta druhá říká, že za všechno může hloubení nových vodních zdrojů, které byly přímo ideální pro rozmnožování těchto obojživelníků. A navíc jedna žabí samička dokáže naklást až tisíc vajíček!

3. Komáři dusili Egypt…

Obě pohromy, které byli již zmiňovány, dokázali faraonovi čarodějníci zopakovat. Tuto však nikoliv. Vědci ji znovu spojují s povodněmi - vlhké prostředí příznivě přispělo k líhnutí komárů. Za povšimnutí stojí, že faraon se stavěl k této pohromě velice chladně. Nejspíše proto, že Egypťané, jako národ žijící u řeky, byli na přehršel komárů zvyklí.

4. Hmyz útočí…

Do egyptských domů vnikly nápory much a jiného obtížného hmyzu, do domů Hebrejců však nikoliv. Tato pohroma byla podle vědců úkazem ryze přírodním, ke kterému přispěly opět záplavy a hlavně hnilobný rozklad mrtvých žab.

5. Mor hubí dobytek…

Pátou ranou byla dobytčí nemoc, která naprosto zlikvidovala egyptská stáda, avšak opět se vyhnula stádům hebrejským. Vědci nemají k dispozici popis přesných příznaků, ale předpokládají jednu ze čtyř chorob: dobytčí mor, slintavku či kulhavku, horečku údolí Rift a především slezinnou sněť.

6. A jejich těla byla pokryta vředy…

Poté Bůh řekl Mojžíšovi a Aronovi: "Naberte do obou rukou saze z vypalovací pece a Mojžíš je vyhodí k nebesům před zraky faraona. A stanou se práškem po celé egyptské zemi a stanou se boláky, které vyrazí puchýři na člověku a na zvířeti v celé egyptské zemi…

(Ex 9:8;9)

V této souvislosti bylo zmíněno mnoho chorob, ale nejpravděpodobnější se zdají černé neštovice. Nelze však vyloučit ani kožní leishmaniózu nebo furonkulózní myózu - nemoci, které mohou být přenášeny hmyzem (viz 4.rána). Skutečnost, že se i tato rána Hebrejcům vyhnula, může být důsledkem toho, že více dbali na zásady prevence proti těmto onemocněním.

7. Krupobití padlo na zemi egyptskou…

Mojžíš vztáhnul svou hůl k nebesům a vyvolal takové hřímání a krupobití, jaké Egypt ještě nikdy nezažil. Co mohlo být tady tou příčinou? Opět se nabízí více možností, konkrétně dvě.
První bere v úvahu meteorologický jev, v Egyptě vzácný, ale možný. Podle této hypotézy padaly kroupy velikosti ořechu a během chvíle zničily veškerou úrodu a zranily lidi i zvířata. Druhá se přiklání k teorii, že kroupy mohly být z ledu, ale i ze sopečných vyvrženin (tzv. lapilli).

8. Vyrojila se mračna kobylek…

Je pravděpodobné, že prudký déšť mohl vyvolat invazi dravých sarančat. Za takových podmínek by dokázaly urazit neuvěřitelnou vzdálenost čtyři tisíce kilometrů! Miliardové kolonie tohoto hmyzu dokáže pokrýt až tisíc kilometrů! K invazi mohl také mohl přispět východní vítr vanoucí nejspíše ze Středního východu.

9. Budiž tma…

Tato rána ze všech dosavadních ran nejvíce zasáhla egyptské náboženské cítění. Faraon byl totiž pokládán za syna boha Rea, proto když bylo slunce zastřeno, propadli všichni Egypťané značné panice. Tuto pohromu řeší dvě hypotézy. První říká, že temnota byla způsobena egyptským horkým pouštním větrem chamsúnem, který mohl zvednout tak velká mračna prachu, jenž by dokázala zastřít i sluneční svit. Druhá hypotéza počítá s vytvořením obrovského mračna částic z výbuchu sopky Santorin.

10. Pobití prvorozených

Egypťané si mysleli, že to nejhorší mají za sebou, ta nejhrůznější rána však měla teprve přijít… Byla to ta, kdy Bůh bil všecko prvorozené v zemi egyptské. Tato rána byla jistou satisfakcí za masakr hebrejských chlapců. V tehdejším Egyptě byla dětská úmrtnost vysoká, k tak velikému počtu dětských úmrtí však mohlo přispět pouze jediné - epidemie.
Nejpravděpodobnější je dýmějový mor, ale mohlo jít i o tehdejší formu dětské obrny nebo o spalničky, to však neřeší, proč umírala i prvorozená zvířata. Nabízí se hlavně možnost malárie. Tu mohla opět způsobit sopka. Ne sice přímo, ale její výbuch měl způsobit snížení kvality hygieny (nečistá voda, která má za následek choleru…).
Zkrátka vědci nedokáží přesně určit chorobu, která měla za následek i smrt faraonova nejstaršího syna. V důsledku této ztráty zničený faraon přistoupil na odchod Hebrejců z Egypta. Nicméně záhy litoval své slabosti a ztráty tak výkonných otroků a jal se Izraelity pronásledovat.
Hebrejci měli být v pasti na břehu Rudého moře. Podle Starého zákona Mojžíš vztáhnul svou hůl, moře se rozestoupilo a nechalo bezpečně všechny přejít na druhou stranu. Když však na mořské dno vkročila egyptská armáda, moře se za nimi zavřelo. I tento jev se stal tématem k mnoha debatám.
Nejvíce zapůsobila interpretace vědců Dorona Nofa a Nathana Paldora, kteří na experimentálním modelu dna Rudého moře předvedli, že mírné větry mohly umožnit přejít tuto vodní plochu, byla-li její hloubka malá.
Vanou-li několik hodin v Suezském průplavu, mohou způsobit jev, kdy se vody stáhnou a vytvoří zeď vysokou dva a půl metru, přičemž pouhý výkyv ve směru větrného proudění ji dokáže zbořit.Hvězdný prach

29. září 2008 v 20:15 | Kirsti
Docela roztomilá pohádka... pravda, že původně sem to sháněla jenom proto, že tam zhruba 5 minut hraje Ben... ale nakonec mě celej film docela příjemně překvapil... krásný fantasy...
Tristan Thorne (Charlie Cox) je prosťáček z anglické vísky Zeď (příhodně pojmenované podle kamenného valu, který ji obklopuje a chrání před paralelním světem za jejími hranicemi). Miluje místní krasavici Victorii (Sienna Miller) a to tak, že je pro ni schopen čehokoliv. Třeba výpravy do zapovězeného světa za zdí, odkud jí hodlá přinést spadlou hvězdu. Netuší ovšem, že ta po svém dopadu získala podobu krásné dívky jménem Yvaine (Claire Danes) a že nebude jediný, kdo po ní touží. Proti sobě má přitom velmi mocné soupeře - všehoschopného prince, jemuž má hvězda pomoci k získání trůnu, a ohavnou čarodějnici (Michelle Pfeiffer), jíž by spořádání Yvainina srdce zajistilo věčné mládí a krásu. Největším nepřítelem si ale nakonec bude Tristan sám, protože ho ani ve snu nenapadlo, že by se do dárku pro dívku svých snů mohl zamilovat…

Bzum bzum

29. září 2008 v 17:34 | Kirsti |  Myšlenky, pocity,..
Už mi absolutně jebe... dneska sem o češtinu chytla výtlem... žádná novinka... ale tohle nebyl ten tipickej výtlem, že někdo (většinou Krtek) řekne nebo udělá něco vtipnýho já se zasměju a dost... odstartovala to Lada když závistivě koukala jak Malá Jířa, která měla dneska narozky (všechno nejlepší), a Velká Jířa o hodinu požíraj bonbonieru a prohlásila "doufám, že se podělí" jenže já si nebyla jistá, jestli řekla "podělí" nebo "podělá" a to mě úplně odbouralo... pak sem si eště všimla Sabiny která se nenápadně cpala houskou a s plnou pusou žvatlala cosi o i/y a to už sem se tlemila tak, že mi vůbec nešlo přestat... a tohle všechno navíc o češtinu... naše češtinářka je na tlemení ve svejch hodinách dost háklivá, ale naštěstí je i značně nahluchlá a já sedím v poslední lavici, takže mě si nevšimla... taky sem se dost snažila gebit se potichu a málem sem se udusila... do toho se začala smát i Sabina, že se jí směju a Martin, kterej měl menší záchvat smíchu asi o 10 minut dřív a vypadal, že by se zase rád zasmál začal vyjeveně zjišťovat co je tak vtipnýho a zřejmě byl překvapenej, že se gebim zrovna já se Sabinou... hodina naštěstí po chvíli skončila, já se neudusila, ale do toho sme zase začaly s Ladou vzpomínat na 1. září venku... když Kehy vyšel ven "kde je Krtek" Já: "sbírá oříšky"... asi po 5ti minutách (kdy to jeho hokejistickýmu mozku konečně došlo)... Kehy: "počkej... Krtek sbírá oříšky??"... a Krtek se toho hned chytla a zbytek matiky a dějepisu kecala furt něco o oříškách a její aktuální status na ICQ začíná "ja ci orisek!!!!!..."
A zejtra jedem do zoo (sme tam dlouho nebyli... loni jenom 2x)... no potěš koště...

Sharon - Fotky #22

29. září 2008 v 17:05 | Kirsti |  Within Temptation

Taneční

28. září 2008 v 18:42 | Kirsti |  Bla bla...
Nevim jak vás, ale mě do tanečních nikdo nedostane!! V pátek sem se byla s Krtkem podívat na její sestru Soňu. Podívat klidně. Ale tři hodiny tam chvíli skákat jak debil a chvíli jak debil chodit do kolečka - ne díky!!
Ale koukat na ně je opravdu sranda...

Já a Soňa (já tam vypadám divně), hlavně si všimněte jak krásně Lada vyfotila tu zeď!!

Zajímavej obrázek

27. září 2008 v 14:53 | Kirsti |  Gothic obrázky

Haggard - Eppur Si Muove

25. září 2008 v 20:00 | Kirsti |  Haggard

The Last Crusade

25. září 2008 v 19:49 | Kirsti |  Epica

Přepisujeme dějiny

24. září 2008 v 16:21 | Kirsti |  Škola
Troju nezlikvidovala Sparta, ale 8.A v čele s Ladou Hrbkovou, Eliškou Halwigerovou a Katkou Majerníčkovou.
Pro ilustraci a na vysvětlenou fotka naší třídy
Já s Krtkem sedíme uprostřed vzadu, akorát pod koněm. Jinak tohle je stará fotka, z dob kdy to byla eště 9.H (a chodil tam Lady miláček Réťa). Teď je třída v podstatně zdemolovanějším stavu. A ta Troja obzvlášť. Je celá nakřivo a vůbec vypadá dost "dobytě". Nebudu popisovat jak to Ladě dneska slítlo na hlavu (když jí tam strkala), už tak mě děsně šikanuje!! Mimochodem v takovym tom kulatym blbinci vlevo byla Zuzka Anna (pavouk).


The Heart of Everything Live

19. září 2008 v 19:58 | Kirsti |  Within Temptation
Studiovou verzi týhle písničky nemam moc ráda, ale naživo je výborná!!

Zima!!

19. září 2008 v 19:26 | Kirsti |  Myšlenky, pocity,..
Je mi zima a asi mi hrabe. Ne asi... určitě.
Popořadě... Je mi zima!! Už od pondělí večer je mi permanentně zima. Dneska sem měla dvě trička, mikinu a palestinu a byla mi zima. V pondělí na mě moje milovaná nachcípaná sestra prskla nějakýho bacila a v úterý mi bylo tak blbě (a taková zima), že sem zůstala doma. Měla sem teplotu. Teď už nemam teplotu, ale nachcípaná sem pěkně. Myslím, že přesnější definice mého stavu neni "nachcípaná" ale "na chcípnutí". Můj nos už od samého smrkání nabyl krásně červenou barvu. A je mi zima. Teď v létě?? Připadá někomu TOHLE jako LÉTO?? Mě teda NE!! MĚ JE ZIMA!!
A momentálně řešim nový dilema: Vykašlu si dřív plíce nebo si dřív vysmrkám mozek??
Asi si vykašlu plíce, protože mám pocit, že za chvíli už nebude co smrkat... nějakej bacil či co mi žere mozek. Fascinujou mě písmenka. Nekecám. Fakt. V úterý mě začaly hrozně fascinovat písmenka. Ani nevim co mě na nich fascinuje. Hrozně mě baví číst... Krtek mi půjčila Narnii. Jednu obrovskou, tlustou bibli, která obsahuje všech sedm Letopisů. Už mam za sebou Čarodějova synovce a zhruba půlku Lva, čarodějnice a skříně.
Taky se mi nejspíš nějak snížily chápací schopnosti. Koukala sem na Dark Floors a spoustu věcí sem nepobrala (obzvlášť ten konec a proč tam Awa tak debilně ječí).
A vůbec mi prostě hrabe... včera sem viděla jak z podlahy v našem obýváku leze Awa, zdálo se mi, že sem nožem vyvraždila skoro celou školu a dneska co sem přišla ze školy slyším v pokoji kašlat bráchu... problém je, že brácha je někde v Praze... a je toho eště mnohem víc... napadá mě mnohem víc blbostí než normálně... pořád mě napadaj blbosti... už mě z toho bolí hlava...
Už asi čtyři hodiny poslouchám dokolečka Forgiven... nevim proč... ale pořád jenom Forgiven (Album version), Forgiven (Single version) a Forgiven z Black Symphony...

Black Symphony

19. září 2008 v 15:55 | Kirsti |  Within Temptation
Právě dneska je ten den, kdy u nás vychází dlouho očekávané DVD Black Symphony!!
Tady je tracklist okopírovaný z http://within-temptation.cz/
Evropa:
* digipack - 2CD
* digipack - 2DVD
* Blu-ray disk + bonus DVD
* 4 diskové speciální vydání - 2DVD + 2CD
USA/Kanada:
* jewelcase CD + DVD
Japonsko:
* digipack - 2CD + DVD
Argentina:
* 1 DVD
DVD s metropolitním orchestrem - 7.2.2008:
01. Ouverture
02. Jillian (I'd Give My Heart)
03. The Howling
04. Stand My Ground
05. The Cross
06. What Have You Done (feat. Keith Caputo)
07. Hand Of Sorrow
08. The Heart Of Everything
09. Forgiven
10. Somewhere (feat. Anneke van Giersbergen)
11. The Swan Song
12. Memories
13. Our Solemn Hour
14. The Other Half (Of Me) (feat. George Oosthoek)
15. Frozen
16. The Promise
17. Angels
18. Mother Earth
19. The Truth Beneath The Rose
20. Deceiver of Fools
21. All I Need
22. Ice Queen
Bonus DVD z koncertu v Eindhovenském Beursgebouw - 24.11.2007:
01. Intro
02. Jillian (I'd Give My Heart)
03. The Howling
04. The Cross
05. Hand Of Sorrow
06. The Heart Of Everything
07. Restless
08. Our Solemn Hour
09. Mother Earth
10. Jane Doe
11. The Truth Beneath The Rose
12. All I Need
Sem moc ráda, že to vychází o 3 dny dřív než byl původní datum!! Už se mi podařilo sehnat to dvojCD a vážně uvažuju, že DVD nebudu stahovat, ale že si ho koupím, protože to vážně stojí za to!!

Dope - Die Motherfucker, die

18. září 2008 v 19:34 | Kirsti |  ||==Videa
Pro všechny hopery
Ok... kdyby někdo nepochopil... název tohohle songu je vzkaz ode mě pro všechny hopery...


Alexi & Tuomas

18. září 2008 v 14:47 | Kirsti |  Nightwish

Lady Angellyca

17. září 2008 v 15:03 | Kirsti |  Gothic obrázky

Sharon - Fotky #21

17. září 2008 v 14:27 | Kirsti |  Within Temptation

Simone

16. září 2008 v 19:00 | Kirsti |  EpicaSmile Pretty For The Devil

15. září 2008 v 15:52 | Kirsti |  Children of Bodom

Hodně zajímavej a krásnej klip a samozřejmě i písnička!!
Objeveno díky Violet Of Pain!!